Please select your page

Истраживања

2015: Координатори за ромска питања у Аутономној покрајини Војводини

Истраживање - Координатори за ромска питања

Радно место координатора за ромска питања, њихова овлашћења, улога  и положај није уређен законима нити подзаконским актима Републике Србије. Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је стога у области заштите права националних мањина анализирала положај координатора за ромска питања у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. Циљ разговора са координаторима за ромска питања био је да се утврди на који начин је регулисано њихово радно ангажовање, каквог утицаја облик и начин њиховог радног ангажовања има на квалитет њиховог рада и рада јединица локалне самоуправе, као и на квалитет остваривања људских права припадника ромске националне мањине.

Преузмите документа:
Download this file (2015_Ромски_координатори.pdf)Координатори за ромска питања у АПВ847 kB

Последња истраживања