Please select your page

Istraživanja

2015: Koordinatori za romska pitanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Istraživanje - Koordinatori za romska pitanja

Radno mesto koordinatora za romska pitanja, njihova ovlašćenja, uloga  i položaj nije uređen zakonima niti podzakonskim aktima Republike Srbije. Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je stoga u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina analizirala položaj koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini. Cilj razgovora sa koordinatorima za romska pitanja bio je da se utvrdi na koji način je regulisano njihovo radno angažovanje, kakvog uticaja oblik i način njihovog radnog angažovanja ima na kvalitet njihovog rada i rada jedinica lokalne samouprave, kao i na kvalitet ostvarivanja ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (2015_Romski_koordinatori.pdf)Koordinatori za romska pitanja u APV847 kB