Please select your page

Истраживања

2015: Пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад у АП Војводини

Насловна странаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, на основу притужби грађана идентификовао је проблеме при остваривању права на пријаву пребивалишта грађана на адреси центра за социјални рад или социјалне установе у којој су трајно смештени.

На основу притужби уочено је да већина грађана који се налази у оваквој ситуацији живи у неформалним насељима и/или из различитих разлога не поседује лична документа. Како је пријављено пребивалиште предуслов за прибављање личних докумената, особама које немају пријављено пребивалиште отежано је или у потпуности онемогућено да остварују одређена права, пре свега из домена здравствене и социјалне заштите.

Покрајински заштитник грађана је почетком 2015. године од 44 центра за социјални рад на територији Аутономне покрајине Војводине затражио информације о томе да ли омогућавају грађанима који то траже да пријаве пребивалиште на адреси центра; о броју грађана који је до сада пријављен; да ли имају податке о националној структури лица која се користе овим правом, са посебним освртом на припаднике ромске националне мањине; о проблемима са којима се центри сусрећу у пракси приликом примене прописа којима је уређено пријављивање пребивалишта на адреси центра; о мерама и активностима које предузимају у циљу регулисања личног статуса појединаца који се суочавају са проблемом правне невидљивости.

Последња истраживања