Please select your page

Истраживања

Положај жена у националним саветима националних мањина

Покрајински заштитник грађана – омбудсман спровео је ново истраживање о положају жена у националним саветима, односно њиховом учешћу у раду националних савета у намери да покаже колико су након избора у октобру 2014. године за чланове националних савета националних мањина поштовали законску обавезу о кандидовању 30 одсто жена на листама и колико њих је заиста изабрано у национални савет.

Резултати истраживања показују да је дошло је до благог повећања учешћа жена, јер је њихов број нешто већи – укупно 106 жена, односно осам жена више него у претходном периоду. Покрајински заштитник грађана – омбудсман указује, као и након претходна два истраживања о положају жена у националним саветима, на потребу промовисања жена на местима одлучивања. Национални савети треба да наставе да охрабрују ангажовање жена и активно их укључујуу рад националног савета и њихових радних тела, организују обуке о родној равноправности и женским људским правима и да доприносе остваривању принципа родне равноправности у друштву и укључују овај принцип у све своје активности.

Последња истраживања