Please select your page

Истраживања

Обављање сегмента комуналне делатности управљања комуналним отпадом који обухвата сакупљање и одвожење смећа на подручју АП Војводине

Известај---смецеПокрајински заштитник грађана - омбудсман примио је у претходном периоду значајан број притужби грађана које су се односиле на вршење комуналне делатности управљања комуналним отпадом, односно на један њен сегмент - одржавање чистоће (сакупљање и одвожење смећа).

У обраћањима грађани су у највећем броју случајева истицали то да су, иако нису потписали уговор о коришћењу услуга са субјектом који у њиховом месту становања пружа комуналну услугу сакупљања и одвожења смећа, односно иако не користе поменуту услугу, у обавези да плаћају месечне рачуне које им испоставља субјект који пружа те услуге.

Имајући у виду број примљених притужби Покрајински заштитник грађана-омбудсман одлучио је да спроведе истраживање у овој области како би на основу прикупљених података утврдио под којим условима и на који начин се у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине обавља сегмент комуналне делатности управљања комуналним отпадом који обухвата сакупљање и одвожење смећа, тј. комуналног отпада, која права, а које обавезе имају корисници услуге, односно грађани.

Сходно наведеном, у мају 2014. године Покрајински заштитник грађана-омбудсман је предузећима која врше услугу одржавања чистоће упутио захтев за достављање потребних информација и документације.


Последња истраживања