Please select your page

Упитници

Упитници - Поступање институција у случајевима насиља у породици током 2018. године

Покрајински заштитник грађана - омбудсман у оквиру припрема годишњег извештаја прикупља податке који треба да помогну у остваривању обавезе извештавања о стању људских права и слобода на територији АП Војводине, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

Посебан део годишњег извештаја посвећен је остваривању равноправности полова, а Омбудсман као координатор мреже „Живот без насиља“ која окупља институције које се баве насиљем у породици, позива све чланице мреже да известе о поступању институције у случајевима насиља у породици током 2018. године.

Потребно је да упитник, који се налази у прилогу, попуните и да нам доставите до 25.1.2019. године, поштом на адресу Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад. За сва питања и информације се можете обратити Светлани Нешић Бајго или Алену Шајфару, путем телефона број 021/487-41-44.