Please select your page

Упитници

Упитници - Насиље у породици - 2015

Покрајински заштитник грађана - омбудсман у оквиру припрема годишњег извештаја прикупља податке који треба да помогну у остваривању обавезе извештавања о стању људских права и слобода на територији АП Војводине, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

Посебан део годишњег извештаја посвећен је остваривању равноправности полова, а Омбудсман као координатор мреже „Живот без насиља“ која окупља институције које се баве насиљем у породици позива све чланице мреже да известе о поступању институције у случајевима насиља у породици током 2015. године.

У прилогу достављамо упитник, молимо да га попуните и доставите поштом на адресу Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад. Упитник можете преузети на интернет страници Покрајинског заштитника грађана у делу документи-упитници и попуњен послати путем мејла на адресу istrazivanja@ombudsmanapv.org.

Потребно је да нам попуњен упитник пошаљете најкасније до 5. фебруара 2016. године на чему се унапред захваљујемо.