Please select your page

Упитници

Упитник - Примена физичког спутавања и изолације корисника услуга у установама социјалне заштите

Покрајински заштитник грађана - омбудсман у оквиру својих надлежности да спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права, те у оквиру послова Националног механизма за превенцију тортуре, одлучио је да испита да ли се и на који начин у установама социјалне заштите према лицима која су корисници смештаја ових установа примењују мере физичког спутавања и изолације.

Резултати истраживања помоћи ће нам да стекнемо бољи увид у то каква је пракса у установама социјалне заштите када је реч о примени мера физичког спутавања и изолације корисника/корисница и у формулисању одговарајућег мишљења или препорука уколико проценимо да је потребно предузети мере у циљу побољшања рада у овим установама и положаја и људских права корисника.

Молимо Вас да преузмете упитник који се налази налази на овој страници и да попуњен упитник пошаљете најкасније до 10. маја 2015. године на адресу:  istrazivanja@ombudsmanapv.org.

Уколико будете имали питања и недоумице у вези са преузимањем, попуњавањем или садржином упитника, слободно нас контактирајте (контакт особа је Светлана Нешић Бајго, телефон 021/487-41-44, имејл: svetlana.nesic@vojvodina.gov.rs).