Please select your page

Упитници

Упитници - Родна равноправност и ванредне ситуације - 2015

Покрајински заштитник грађана - омбудсман, као независан орган АП Војводине који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману у оквиру припрема годишњег извештаја за 2014. годину прикупља податке који треба да помогну у остваривању обавезе извештавања о стању људских права и слобода на територији АП Војводине.

Посебан део годишњег извештаја посвећен је остваривању равноправности полова, те Вас молимо да нас обавестите о томе на који начин се у локалној самоуправи примењују обавезе из Закона о равноправности полова, односно шта је учинила градска/општинска администрација у стварању једнаких могућности грађана и грађанки који живе на територији ваше локалне самоуправе. Податке о начину примене овог Закона смо прикупљали и претходне године и на овај начин желимо да пратимо промене и напредак у примени Закона на локалном нивоу.

Надлежности јединица локалне самоуправе у примени Закона о ванредним ситуацијама и сродних закона и подзаконских аката су бројне, те је потребно да доставите податке и о њиховој примени и увођењу принципа родне равноправности у области ванредних ситуација.

У прилогу овог странице налази се упитник о примени принципа родне равноправности у јединицама локалне самоуправе и одредби Закона о равноправности полова који се односе на обавезе јединица локалне самоуправе и упитник о ванредним ситуацијама.

Потребно је да најкасније до 27. фебруара 2015. године доставите попуњене упитнике на адресу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад. Попуњене упитнике можете послати на електронску адресу svetlana.nesic@vojvodina.gov.rs.

Унапред захваљујемо на одговорима.