Please select your page

Nagradni konkurs za najbolji medijski prilog o temi „Uloga žena u ostvarivanju prava nacionalnih manjina"

PZG-i-OEBSMisija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom raspisuje nagradni konkurs za najbolji medijski prilog (rad) o temi "Uloga žena u ostvarivanju prava nacionalnih manjina". Cilj konkursa je podsticanje kreativnog i istraživačkog novinarstva koje doprinosi da slika o ženama – pripadnicama nacionalnih manjina,oslikava njihove pune potencijale, doprinos javnom i političkom životu i ostvarivanju prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.  

Vidljivost žena u kreiranju i sprovođenju demokratskih javnih politika i praksi od suštinske je važnosti za promociju rodne ravnopravnosti i jednakih šansi u Republici Srbiji. Namera konkursa je da se podrže novinarski radovi o ženama koje imaju aktivnu ulogu u javnom životu, politici i odlučivanju o pitanjima od interesa za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Medijski prilog i biografiju je potrebno poslati do 15. avgusta 2014. godine na imejl: office@ombudsmanapv.org. ili poštom na adresu: Pokrajinski ombudsman, Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad sa naznakom "Za nagradni konkurs".

Kompletan tekst konkursa "Uloga žena u ostvarivanju prava nacionalnih manjina" kao i Pravilnik o bližim uslovima i postupku dodele sredstava na osnovu nagradnog konkursa za izbor najboljih medijskih priloga o ulozi žena u ostvarivanju prava nacionalnih manjina nalazi se u prilogu vesti