Please select your page

Наградни конкурс за најбољи медијски прилог о теми „Улога жена у остваривању права националних мањина"

ПЗГ-и-ОЕБСМисија ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом расписује наградни конкурс за најбољи медијски прилог (рад) о теми "Улога жена у остваривању права националних мањина". Циљ конкурса је подстицање креативног и истраживачког новинарства које доприноси да слика о женама – припадницама националних мањина,осликава њихове пуне потенцијале, допринос јавном и политичком животу и остваривању права националних мањина у Републици Србији.  

Видљивост жена у креирању и спровођењу демократских јавних политика и пракси од суштинске је важности за промоцију родне равноправности и једнаких шанси у Републици Србији. Намера конкурса је да се подрже новинарски радови о женама које имају активну улогу у јавном животу, политици и одлучивању о питањима од интереса за остваривање права националних мањина у Републици Србији.

Медијски прилог и биографију је потребно послати до 15. августа 2014. године на имејл: office@ombudsmanapv.org. или поштом на адресу: Покрајински омбудсман, Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад са назнаком "За наградни конкурс".

Комплетан текст конкурса "Улога жена у остваривању права националних мањина" као и Правилник о ближим условима и поступку доделе средстава на основу наградног конкурса за избор најбољих медијских прилога о улози жена у остваривању права националних мањина налази се у прилогу вести