Please select your page

Budžet

Na osnovu člana 32. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV broj 54/2015"), pokrajinski zaštitnik građana -
ombudsman donosi Finansijski plan pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Plan javnih nabavki na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama.