Please select your page

Uputstva za novinare

Poštovane kolege i koleginice novinari, zahvaljujemo Vam se na interesovanju za rad institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana. U želji da uzajamnu komunikaciju učinimo što efikasnijom, u nastavku navodimo nekoliko ključnih informacija značajnih za Vaš rad i izveštavanje o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu:

Kako nas možete kontaktirati?
Kako zakazati intervju?
Kako zakazati uzimanje izjave?
Kako i kada zatražiti gostovanje?
 • dtd Po

  Adresa:

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman

  Bulevar Mihajla Pupina 25 /prizemlje/
  21000 Novi Sad
  Tel / faks: 021 487 41 44
  Imejl: office@ombudsmanapv.org

 • Predlažemo Vam da zahteve za intervjue naslovljene na pokrajinskog ombudsmana ili zamenike i zamenice u instituciji pošaljete blagovremeno (najkasnije 2 dana ranije) i u pisanom obliku (imejlom na office@ombudsmanapv.org ili faksom na 021 487 41 44). Molimo Vas da u Vašem zahtevu obavezno navedete sledeće:

  • Vaše ime i prezime,
  • ime medija za koji pravite intervju,
  • broj Vašeg mobilnog telefona,
  • (ukoliko ste se javili faksom) Vašu imejl adresu,
  • tema zbog koje se javljate,
  • nekoliko rečenica ili teza o tome o čemu biste želeli da razgovarate sa predstavnikom/com Pokrajinskog ombudsmana (PO), odnosno pitanja na koja očekujete odgovor,
  • datum objavljivanja intervjua (odnosno vreme emitovanja i trajanja emisije),
  • eventualne druge informacije koje smatrate značajnim u kontekstu davanja intervjua od strane predstavnika/ca PO (npr. da li ste, osim od predstavnika/cu PO, na ovu temu razgovarali sa još nekim, ko je ta osoba, itd).

   

  NAPOMENA:

  Pokrajinski zaštitnik građana -ombudsman zadržava pravo na autorizaciju teksta intervjua. Hvala na saradnji.

 • Predlažemo Vam da zahteve za uzimanje izjava naslovljene na pokrajinskog ombudsmana ili zamenike i zamenice u instituciji pošaljete blagovremeno (najkasnije 1 dan ranije) i u pisanom obliku (imejlom na office@ombudsmanapv.org ili faksom na broj 021 487 41 44). Molimo Vas da u Vašem zahtevu obavezno navedete sledeće:

  • Vaše ime i prezime,
  • naziv medija za koji uzimate izjavu,
  • broj Vašeg mobilnog telefona,
  • Vašu imejl adresu,
  • tema zbog koje se javljate,
  • nekoliko rečenica ili teza o tome o čemu biste želeli da razgovarate sa predstavnikom/com Pokrajinskog ombudsmana (PO),
  • datum objavljivanja izjave (odnosno vreme emitovanja i trajanja emisije),
  • eventualne druge informacije koje smatrate značajnim u kontekstu davanja izjave od strane predstavnika/ca PO (npr. da li ste, osim od predstavnika/cu PO, na ovu temu uzimali izjave od još nekoga, ko je ta osoba, itd).

  NAPOMENA:

  Ukoliko se radi o dužoj izjavi koja se odnosi na specifične oblasti rada Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana ili se tiče neke aktuelne teme, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman zadržava pravo na autorizaciju teksta u kom će ovakve izjave biti objavljene. Hvala na saradnji.

 • Predlažemo Vam da zahteve za gostovanja u Vašim emisijama naslovljene na pokrajinskog ombudsmana ili zamenike i zamenice u instituciji pošaljete blagovremeno (najkasnije 2 dana uoči gostovanja) i u pisanom obliku (imejlom na office@ombudsmanapv.org ili faksom na broj 021 487 41 44). Molimo Vas da u Vašem zahtevu obavezno navedete sledeće:

  • Vaše ime i prezime,
  • naziv medija na kom tražite gostovanje,
  • Vašu imejl adresu,
  • tema zbog koje se javljate,
  • nekoliko rečenica ili teza o tome o čemu biste želeli da razgovarate sa predstavnikom/com Pokrajinskog ombudsmana (PO),
  • datum, vreme emitovanja i trajanja emisije,
  • dužina / trajanje gostovanja,
  • adresa studija gde će se gostovanje snimati,
  • u koliko sati, odnosno koliko ranije predstavnik/ca PO treba da dođe u studio,
  • da li je tokom gostovanja predviđeno uključivanje gledalaca / slušalaca,
  • da li uz predstavnika/cu PO u emisiji (u studiju istovremeno, pre ili posle segmenta o PO) gostuje još neko, ko je to i o kojoj temi će govoriti,
  • eventualne druge informacije koje smatrate značajnim u kontekstu gostovanja predstavnika/ca PO u Vašoj emisiji.

  Po prijemu Vašeg zahteva neko od saradnika zaduženih za odnose sa javnošću će Vam se javiti u najkraćem roku. Hvala na saradnji.