Please select your page

Од будућих студената се тражи да докажу своју националну припадност

Покрајински заштитник грађана – омбудсман изражава забринутост поводом информација са сајта Националног савета ромске националне мањине у којима се ове године наводи да припаднице и припадници ромске националне мањине приликом конкурисања за упис у средње школе и на високе струковне школе и факултете по основу посебних мера уз пријавни формулар треба да приложе и решење о упису у посебни бирачки списак.

На основу овлашћења да прати прати примену међународних стандарда из области људских права и прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је извршио увид у садржаје на сајту Националног савета ромске националне мањине и уочио да се у пријавном формулару за упис студената ромске националности применом афирмативних мера у средње школе и на факултете тражи и прилагање решења о упису у посебан бирачки списак. На сајту се наводи да је то решење потребно приложити како би ученици и студенти ромске националности доказали да се изјашњавају као припадници ромске националне мањине и да ће, уколико кандидат не поседује наведено решење, пријава бити одбачена као некомлетна.

На сајту Националног савета ромске националне мањине наводи се да је решење о упису у посебан бирачки списак потребно приложити како би ученици и студенти ромске националности доказали да се изјашњавају као припадници ромске националне мањине и да ће, уколико кандидат не поседује наведено решење, пријава бити одбачена као некомлетна.

Сајт Националног савета ромске националне мањине

Уставом Републике Србије је гарантовано слободно изражавање националне припадности које зависи искључиво од једностране, личне и увек опозиве изјаве грађана. Законом о националним саветима националних мањина прописано је да је посебан бирачки списак службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право и да је забрањено и кажњиво свако коришћење података из посебног бирачког списка, изузев у сврху избора и у сврху остваривања других права националних мањина, ако је то прописано законом. Имајући у виду да се подаци из посебног бирачког списка могу користити искључиво у сврху остваривања активног и пасивног бирачког права припадника националних мањина, а ниједним законом није прописана могућност коришћења посебног бирачког списка у сврху остваривања других права националних мањина, не постоји правни основ да национални савет ограничи или услови остваривање било којег права припадника националне мањине прилагањем решења о упису на посебан бирачки списак. Омбудсман изражава посебну забринутост због информације са сајта Националног савета ромске националне мањине да се решење о упису на посебан бирачки списак тражи као доказ националне припадности кандидата и за упис у средње школе, иако се у исти уписују припадници националне мањине који имају бирачко право (дакле, пунолетни грађани), а у овом случају се  ради о малолетним лицима који уживају посебну заштиту.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је већ 2013. године указао на незаконитости у  примени афирмативних мера за упис у високе струковне школе и факултете. У Мишљењу број I-НМ-1-40/13 од 12. децембра 2013. године је указано на то да у Републици Србији не постоји правни основ за издавање потврде о националној припадности грађана. Право на посебну меру која је уведена ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини може се остварити искључиво на основу једностране, личне и увек опозиве изјаве грађана о националној припадности.

Полазећи од тога да у Републици Србији не постоји правни основ за издавање потврде о националној припадности грађана, овакав документ не може издавати ни Национални савет, нити било који други орган управе. Решење о упису у посебни бирачки списак издаје овлашћени орган који води поменути списак, али се оно, као што је већ наведено, не може сматрати потврдом националне припадности.

Због уочених неправилности у примени посебних мера за упис ученика у средње школе и студената на високе струковне школе и факултете, Покрајински заштитник грађана – омбудсман сматра да је потребно прописати критеријуме за њихову примену у складу са Уставом и законом.

Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак