Please select your page

Нови заменици Покрајинског омбудсмана ступили на функцију

Снежана Кнежевић и Милан Дакић, новоизабрани заменици покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова, односно заштиту права детета, уведени су у дужност на данашњем састанку Колегијума институције.

Нове заменике Скупштина АП Војводине изабрала је на седници одржаној 16. јуна 2017. године, а на функцију су ступили 1. јула. Заменица Кнежевић и заменик Дакић изабрани су након што је у јулу, односно новембру 2016. године претходним заменицама, које су на овим функцијама биле два мандата, Скупштина АП Војводине констатовала престанак истих.  

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика, од којих се три бирају за посебне области. Уз поменуте две, за које су заменици управо изабрани, институција има и заменика за заштиту права националних мањина, као и заменика који нема одређену посебну област људских права за коју је надлежан. Заменици омбудсмана бирају се на време од шест година и исто лице може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију.