Please select your page

Изабрани заменици Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

Скупштина АП Војводине на седници одржаној 16. јуна 2017. године изабрала је заменике Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за посебне области. За заменика за заштиту права детета изабран је Милан Дакић. За заменицу за равнорпавност полова изабрана је Снежана Кнежевић.

Милан Дакић, дипломирани правник, рођен је у Београду 08. септембра 1978. године, живи у Новом Саду. Од јуна 2010. године до јуна 2017. године запослен у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману на радним местима стручног сарадника за међународне односе, стручног сарадника и самосталног стручног сарадника за заштиту људских права и самосталног саветника на пословима за поступање по притужбама. Учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре.

Снежана Кнежевић, дипломирана правница, рођена је у Сенти 19. јула 1964. године, живи у Новом Саду. Пре избора за заменицу Покрајинског заштитника грађана, вршила је функцију заменице градског јавног правобраниоца Града Новог Сада. Претходно је петнаест година била запослена у Градској управи Града Новог Сада где је обављала стручно-правне послове у Секретаријату за општу управу, Секретаријату за комуналне послове и Служби за заједничке послове Града Новог Сада. Редовна је полазница Копаоничке школе природног права и учесница бројних саветовања из области различитих грана права. Била је предавач на И ЕЛСА семинару у оквиру пројекта ''ХУМАН РИГХТС'' ''Насиље над децом'' и поседује ЕЛСА диплому за изузетан допринос пројекту предавањем на тему ''Вршњачко насиље – Алексин закон''.

Подсећамо на то да је 24. новембра 2016. године због истека мандата престала функција заменици покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Марији Кордић, а 18. јула 2016. године, из истог разлога, престала је функција заменици покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Даници Тодоров.

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика од којих се по један бира за области: права националних мањина, права детета и равноправност полова. Заменици омбудсмана бирају се на време од шест година и исто лице може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију.