Please select your page

Сремска Митровица домаћин Колегијума Покрајинског омбудсмана

Колгијум, Сремска Митровица

Јучерашњи Колегијум Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, ком су присуствовали представници свих градова, односно општина на подручју Срема, одржан је у у седишту Градске управе у Сремској Митровици.

Састанак Колегијума у највећој сремској јединици локалне самоуправе уприличен је имајући у виду чињеницу да у Срему не постоји ниједна институција заштитника грађана на локалном нивоу. Циљ састанка стога је био да се представницима Града Сремска Митровица и још шест општина на подручју Срема представе надлежности и начин рада Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, као и да се размотре области остваривања и заштите људских права у овим јединицама локалне самоуправе у којима би ова институција могла да допринесе њиховом унапређењу.

Након уводног обраћања Светлане Миловановић, заменице градоначелника Сремске Митровице, присутним председницима и представницима Општина Инђија, Пећинци, Ириг, Шид, Стара Пазова и Рума надлежност и начин рада институције на чијем је челу представио је проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман. О раду институције по основу притужби грађана и по сопственој иницијативи у области њених општих надлежности, заштите права националних мањина и права детета, као и равноправности полова, говорили заменици и саветници Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Дискусија која је потом уследила указала је на то постоје бројни начини на које би ова институција могла да допринесе унапређењу рада органа јединица локалне самоуправе у Срему, а њихови представници позвани су да активније покрећу иницијативе за сарадњу усмерене ка унапређењу остваривања и заштите људских права грађана. Имајући у виду петнаестогодишње искуство Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у овој области, на састанку је изражена и спремност институције да сремске општине, односно Град Сремску Митровицу подржи на њиховом путу успостављања сопствених, локалних институција заштитника грађана.

Колегијум Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана представља механизам путем ког изабрана лица и запослени у овој институцији заједнички разматрају актуелна питања у области људских права. Уколико се за тим укаже потреба састанци Колегијума одржавају се и ван седишта институције и уз присуство гостију из органа управе, установа и организација које се баве остваривањем, заштитом и унапређењем људских права на територији АП Војводине.

Колегијум, Сремска Митровица - фото 2