Please select your page

Конференција Мреже НПМ-а о положају особа са менталним сметњама

Положај особа са менталним сметњама које су затворене у институције био је тема београдске конференције Мреже Националних механизама за превенцију тортуре (НПМ) земаља југоситочне Европе, а на којој је током претходна два дана учествовао проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман са саветницима.  

По речима организатора, у чије име се на отварању конфереције учесницима обратио вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић, особе са менталним сметњама које су затворене у институције налазе се у тешком и неповољном положају и представљају једну од најрањивијих група грађана Републике Србије.

Најчешћи проблеми у поступању према овим грађанима су необученост полицијских службеника за поступање према њима, као и питање шта радити са починиоцима кривичних дела који су неспособни за расуђивање. Уз то, велики број особа са менталним сметњама борави и у затворима, у којима не постоје адекватни услови за њихов смештај. Питање обавезног психијатријског лечења ових особа и даље је нерешено.

Питање добровољности пристанка грађана са менталним сметњама на смештање у институције још увек је један од највећих етичких изазова у поступању надлежних органа, као и прописно спровођење мера физичког спутавања и изолације пацијената, које се, иако оправдане и примењене у њиховом најбољем интересу, неретко спроводе на арбитреран, па чак и неправилан начин. Због свега овога потребан је дијалог с надлежним органима који би резултираодругачијим приступом особама са менталним сметњама.

О поступању према особама са менталним сметњама која су лишене слободе од стране полиције, у затворима и током извршења мера безбедности, као и о поступању према њима у психијатријским болницама и установама социјалне заштите говорили су омбудсмани и руководиоци Националних механизама за превенцију тортуре из региона и земаља југоисточне Европе, као и специјалисти за психијатрију и судску медицину.

Извор: www.zastitnik.rs