Please select your page

Семинар о људским правима за посланике Скупштине АПВ

Обука посланика, Скупштина АПВ„Право на добру управу данас подразумева да јавна управа - органи, односно установе које врше јавна овлашћења -нису искључиво инструменти власти, негопре свега сервис грађана. У том смислу,право на добру управу представља један од стандарда демократских вредности у поступању ограна управе. Добра управане подразумева само проналажење и поштовање најбољих законских решења, већ и стандарде поступања који у највећој мери уважавају достојанство и интегритет грађана.”

Овим речима је проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, јуче у Скупштини АП Војводине отворио семинар о људским правима, а који је за њене посланике организовала институција на чијем је челу, уз подршку међународног партнера. Наводећи начела којима добра управа треба да се руководи у свом раду, као разлоге зашто је за органе извршне и законодавне власти важно постојање институције заштитника грађана, проф. Павловић је истакао и следеће:

„Праћење примене ових начелаграђанима гарантује одређени ниво и квалитет рада органа управе, односно извршне власти. У досадашњем раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана забележени су примери одступања од ових начела и лошег поступања органа јавне управе. Препоруке Омбудсмана у том смислу представљају коректив оваквом поступању и омогућавају то да се лоши обрасци рада управе промене.”

Отварању и уводном делу семинара присуствовали су и председник Скуптшине АП Војводине Иштван Пастор, као и потпредседник Иван Стијеповић. Уз међународне стандарде и домаће прописе у области људских права релевантне за њихов рад, четрдесетак посланица и посланика је, путем разматрања примера из праксе Покрајинског заштитникаграђана - омбудсмана, током семинара подробније упознато са надлежностима ове институције, њеним поступањем, као и начинима на које она доприноси унапређењу стања људских права у АП Војводини.

Уз проф. Павловића, заменицу покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за заштиту права националних мањина Еву Вукашиновић, као саветнице и саветнике у овој институцији за права детета, родну равноправност и опште надлежности, који су водили рад у малим групама, представници међународног партнера одржали су предавања о праву људских права, њиховом историјату, структури и изворима, као и о специфичностима заштите права припадника ромске заједнице.

Дискусија на крају семинара потврдила је оправданост његове сврхе - упознавања покрајинских посланика са начелима људских права и важношћу њиховог унапређења у контексту рада органа управе. Посланици су изразили жељу да се овакви семинари, усмерени на још специфичнија питања у области људских права, редовно организују. Осим задовољства стеченим знањем и увидима у специфичности бављења институционалном заштитом људских права, посланици су исказали спремност да убудуће активније разматрају и указују на питања од значаја за унапређење људских права, како на нивоу јединица локалне самоуправе, тако и у Скупштини АП Војводине.

Обука посланика, Скупштина АПВОбука посланика, заједничка фотографија