Please select your page

Покрајински омбудсман на Мајском саветовању у Крагујевцу

Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић и самостални саветник Милан Дакић учествовали су прошлог петка на 13. Међународном научном скупу „Мајско саветовање”, у организацији Правног факултета у Крагујевцу.

Рефератом о карактеристикама нормативног уређења услуге даљинског грејања у Републици Србији и остваривању и заштити права крајњих купаца учесницима конференције је у оквиру централне теме скупа „Услуге и одговорност“ представљен је рад институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Учесницима скупа пренета су и петнаестогодишња искуства Покрајинског омбудсмана у поступцима по притужбама грађана, као и у истраживању релевантних питања која се односе на ову делатност од општег интереса. Током излагања наглашено је и да од законитог, правичног и ефикасног поступања институције омбудсмана неретко зависи остваривање  есенцијалних потреба грађана, а које се подмирују из корпуса услуга чију доступност налажу општеприхваћени цивилизацијски стандарди људског достојанства.