Please select your page

Друга група студената права овог семестра у Покрајинском омбудсману

Друга група студенткиња и студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, која ће овог семестра практичну наставу у оквиру предмета Управно право реализовати у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману започела је данас свој петодневни боравак у овој институцији.

Студенте је примио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, који их је, након поздравне речи, укратко упознао и са програмом њихове практичне наставе. Током ове недеље студенти ће се упознати са надлежностима и делокругом рада, као и правним оквиром поступања институције која им је ове недеље домаћин. Упознајући се са поступком по притужбама грађана и грађанки, присуствујући раду стручне службе са странкама и анализирајући одабране случајеве, односно предемете по којима је Покрајински заштитник грађана - омбудсман поступао, студенти ће уједно стећи нова и проверити своја теоријска и практична сазнања из наставних предмета са Катедре за јавно право.

Програм практичне наставе у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману за студенте Правног факултета у Новом Саду спроводи се на основу Протокола о сарадњи закљученог 2013. године, а праксу сваке школске године похађа по двадесет студената треће године овог факултета.