Please select your page

Нова генерација будућих правника на пракси у Покрајинском омбудсману

Проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, примио је данас четврту генерацију студената и студенткиња треће године Правног факултета Универзитета у Новом Саду  који ће практичну наставу у оквиру предмета Управно право реализовати у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

Већ четврту годину заредом, ову праксу похађаће десеторо студената који ће се упознати са надлежностима и делокругом рада Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, као и правним оквиром поступања ове институције. Програм практичне наставе за студенте Правног факултета спроводи се на основу Протокола о сарадњи закљученог 2013. године. Студенти ће самим тим имати прилику да стекну нова и провере стечена теоријска и практична знања из наставних предмета са Катедре за јавно право.

Једноседмична пракса студентима ће пружити могућност да се упознају и са поступком по притужбама грађана и грађанки, да присуствују раду стручне службе са странкама и да за потребе студија анализирају одабране случајеве, односно предемте по којима је Покрајински заштитник грађана - омбудсман поступао.