Please select your page

На Палићу одржана дводневна Конференција Удружења локалних омбудсмана Републике Србије

Дводневна конференција у организацији Удружења локалних омбудсмана Србије и Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) – Мисија у Србији, одржана је 26. и 27. априла на Палићу.

На поменутој конференцији разматрана су актуелна питања у вези с положајем и улогом локалних омбудсмана у Републици Србији, као и последице примене најновијих прописа из области рада и запошљавања на положај локалних омбудсмана. Састанку су присуствовали и покрајински заштитник грађана – омбудсман професор др Зоран Павловић и заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић.

Један од закључака ове конференције је тај да је неопходно значајно унапредити сарадњу институција Заштитника грађана, Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и заштитника грађана у једницама локалне самоуправе, не само на плану решавања појединачних притужби грађана већ и на плану активности усмерених на оснаживање ових институција. Као веома значајну активност усмерену на остваривање овог циља Удружење локалних омбудсмана Србије подржава иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за оснивање удружења заштитника грађана у Републици Србији, које би објединило чланове из ових институција на свим нивоима. Осим тога, закључено је да је неопходно у најкраћем могућем року приступити усвајању Закона о бесплатној правној помоћи, те да је потребно, кроз усвајање нових прописа који би обезбедили већи значај медијације, унапредити област мирног решавања спорова.

Имајући у виду пажњу јавности као и проблеме с којима су се заштитници грађана у јединицама локалне самоуправе сусрели у свом редовном раду, а који се односе на питања миграната, тражилаца азила и лица у реадмисији, учесници конференције позвали су надлежне органе на свим нивоима да што хитније предузму мере и активности које ће бити усмерене на превенцију могућих конфликата и других штетних последица и обезбеђивање пуне заштите људских права миграната и локалног становништва.

Усвајањем Плана и програма рада Удружења локалних омбудсмана Србије за 2017. годину чланови Удружења настојаће да код свих надлежних институција иницирају и предлажу решења која су усмерена на остваривање основног циља, односно снажење институције заштитника грађана на свим нивоима у републици Србији а тиме и изградњу ефикасног система државне управе и већег степена правне сигурности, чиме би се оставрио и већи степен заштите права грађана, односно заштите људских, грађанских и мањинских права у Републици Србији.