Please select your page

Међународни састанак омбудсмана у Новом Саду: Установе социјалне заштите под притиском старења становништва и сиромаштва

Највећи проблеми у приступу услугама система социјалне заштите и остваривању права њихових корисника установа овог система су старење становништва са једне, као и све већи степен сиромаштва припадница и припадника рањивих друштвених група са друге стране, нарочито у сеоским подручјима. Ово је било тек једно од питања разматраних на данашњем регионалном састанку омбудсмана у Новом Саду. Састанак представника институција заштитника грађана из Босне и Херцеговине, Мађарске, Румуније, Хрватске са Покрајинским заштитником грађана - омбудсманом, организатором и домаћином овог догађаја, одржан је у светлу тога да је 2017. година у Аутономној покрајини Војводини проглашена Годином социјалне заштите и међугенерацијске сарадње.

Састанак је одржан у оквиру радног колегијума ове институције, на ком се, у циљу унапређења могућности остваривања и заштите права грађана, са представницима сродних институција, стручне и научне јавности редовно разматрају актуелне теме у области људских права. Посебна пажња током овог састанка посвећена је унапређењу доступности социјалне, здравствене и других облика институционалне заштите старијим и особама са инвалидитетом, као и другим  корисницима услуга социјалне заштите.

Након уводног излагања проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, представници гостујућих институција омбудсмана из региона такође су представили правни и институционални оквир рада система социјалне заштите у њиховим земљама, као и проблеме са којима се у овој области сусрећу грађани у њиховим земљама који су се обратили заштитнику грађана. Уз заменице покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Анико Ширкову и Еву Вукашиновић, као и сараднике у институцији који поступају по притужбама грађана, састанку су присуствовали проф. др Љубинко Митровић, омбудсман Босне и Херцеговине и проф. др Ержебет Шандор-Салаи, заштитница права националних мањина и заменица Повереника за људска права Републике Мађарске, са саветницом др Тимеом Чикош. Институцију Заштитника грађана Републике Румуније представљала је Роксана Марку, координаторка темишварске Регионалне канцеларије, док је у име  Пучког правобранитеља Републике Хрватске на састанку учествовала Теодора Матеј, саветница за промовисање људских права, сарадњу и односе са јавношћу.

На састанку је закључено да су проблеми у вези с обезбеђивањем социјалне и здравствене заштите старијих особа, особа са инвалидитетом, других рањивих група, као и становништва уопште заједнички свим државама региона из којих су представници омбудсмана данас излагали о својим искуствима. Посебно је указано на проблеме који су последица демографског старења становништва, на чињеницу да све више младих напушта земљу, а да установама и институцијама недостају капацитети за адекватну бригу о старијим и особама са инвалидитетом и заштиту њихових права. Потреба за палијативном негом такође је све евидентнија у овим установама, а посебно лоше стање у том погледу је у руралним срединама.

Очекује се да ће редовни састанци и размена искустава међу институцијама заштитника грађана у региону убудуће допринети њиховом ефикаснијем поступању у предметима у области социјалне заштите, али и пензијског и инвалидског осигурања, а који налажу поступање органа из две или више суседних земаља. Следећи регионални састанак омбудсмана заказан је за прву недељу априла 2018. године, а иницијатива Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана о заједничком пројекту наведених институција на тему унапређења њихових и капацитета других независних тела за пружање подршке рањивим социјалним групама за укључивање у друштво, наишла је на одобравање свих учесника.

Састанак је завршен посетом Геронтолошком центру у Новом Саду, где су гости могли да се упознају са организацијом, начином рада и изазовима са којима се сусреће једна од највећих установа социјалне заштите у АП Војводини.