Please select your page

Скупштина АПВ разматрала Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

Годишњи извештај институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2016. годину представљен је на данашњем заседању Скупштине АПВ. Након уводног излагања проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посланици Скупштине АП Војводине расправљали су о садржини наведеног извештаја.

Покрајинском скупштинском одлуком о заштитнику грађана – омбудсману прописано је да заштитник грађана Скупштини АП Војводине сваке године до 31. марта подноси редован Годишњи извештај за претходну годину. Извештај садржи податке о активностима институције у претходној години и податке о уоченим недостацима у раду органа управе. Уз то, у Извештају се даје општа оцена рада органа управе са становишта примене прописа, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе. Извештај садржи податке о броју и структури притужби, уочене пропусте у раду поменутих органа и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале појединим органима и њиховим старешинама.

Фотографија: преузета са веб-странице Скупштине АПВ