Please select your page

Нова група студената права на пракси у Омбудсману

Своју једнонедељну праксу у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману данас су започели студенти и студенткиње Правног факултета за привреду и правосуђе, Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду.

Након што их је по доласку поздравио проф. Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, студенти су се упознали са заменицима омбудсмана и запосленима у стручној служби институције, са којима су разговарали о надлежностима и начину рада институције. Како је професор Павловић истакао, овакав вид сарадње са факултетима требало би да унапреди степен повезивања теоријског знања студената са његовом применом у стварним ситуацијама, а која налаже креативно размишљање, дипломатичност, истрајност у поступању, као и суштинско разумевање начина и механизама кршења људских права, али и њихове заштите.

Студенти ће се наредних дана, уз подршку запослених у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, бавити разматрањем карактеристичних и правно најзанимљивијих притужби грађана у областима општих надлежности институције, заштите права детета, националних мањина и родне равноправности, као и другим аспектима рада институције, у које спадају сарадња са другим институцијама, међународним и домаћим организацијама, односи са јавношћу, научно-истраживачка и издавачка делатност.