Please select your page

Подршка новосадском Свратишту за децу и младе

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић посетио је данас Свратиште за децу и младе у Новом Саду ради разматрања могућности за пружање подршке Свратишту и унапређење његовог рада. Посета је реализована у оквиру овлашћења институције да надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права.

Координаторка Свратишта, Далиборка Батрнек Антонић упознала је покрајинског омбудсмана с активностима, условима рада и ресурсима којима Свратиште располаже, указујући на потребу за обезбеђивањем додатних људских ресурса и унапређења безбедности деце, младих и особља у објекту Свратишта.

На састанку је договорено да ће Покрајински заштитник грађана – омбудсман бити спона између факултета са којима је закључио споразум о сарадњи и Свратишта са циљем да студенти део стручне праксе обављају у Свратишту и тиме помогну у његовом раду.

Свратиште у Новом Саду основано је као удружење грађана 2010. године, а од фебруара 2015. године је део Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада и чиме је постало део новосадског Центра за социјални рад. Свратиште има за циљ да спречи и смањи негативне последице које деца трпе због начина живота на који су принуђена, те да им, осим хране и услова за одржавање личне хигијене, пружи подршку у активном укључивању у образовни систем, основну медицинску помоћ, психо-социјалну подршку и доступност других услуга социјалне заштите и услуга у заједници.