Please select your page

Три нова партнерства Покрајинског омбудсмана

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, проф. др Зоран Павловић током прошле седмице потписао је још два Споразума о сарадњи институције на чијем је челу са струковним организацијама у Републици Србији које се баве едукацијом, научно-истраживачким радом и издаваштвом у области правосуђа и безбедности, а чије активности су комплементарне са надлежностима ове институције.

Потписани споразуми регулишу сарадњу која ће се оствариваривати путем спровођења заједничких научно-истраживачких пројеката у области људских права, а у циљу преношења знања и размене искустава међу стручњацима. Једна од предвиђених активности биће и информисање и едуковање јавности о актуелним питањима и проблемима у вези са остваривањем, заштитом и унапређењем људских права.

У име Криминалистичко полицијске академије споразум је потписао проф. др Горан Бошковић, в.д. декана, док је у име Правосудне академије Републике Србије то учинио њен директор Ненад Вујић, са којим је договорено да ће полазници Правосудне академије део своје праксе током почетне, односно сталне обуке у области људских права похађати и у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману. Током ове седмице биће потписан и споразум са Адвокатском академијом Адвокатске коморе Републике Србије.