Please select your page

Два нова партнерства са научно-истраживачким установама

Треће у низу партнерстава које Покрајински заштитник грађана – омбудсман жели да успостави са научно-истраживачким и образовним установама и организацијама које се баве људским правима, а чије активности су комплементарне са надлежностима ове институције, закључено је данас у Новом Саду потписивањем Споразума о сарадњи са београдским Институтом за криминолошка и социолошка истраживања. 

Споразумом је предвиђено да ће се сарадња оствариваривати путем спровођења заједничких научно-истраживачких пројеката у области људских права, а у циљу преношења знања и размене искустава међу стручњацима, али и информисања јавности о актуелним питањима и проблемима у вези са остваривањем, заштитом и унапређењем људских права.

У име Института за криминолошка и социолошка истраживања Споразум је потписала др Ивана Стефановић, његова директорка, док је у име покрајинског заштитника грађана – омбудсмана то учинио проф. др Зоран Павловић као старешина институције.

Професор Павловић је јуче у Београду у име институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана потписао и Уговор о пословној сарадњи са проф. др Браниславом Ђорђевићем, директором Института за међународну политику и привреду.