Please select your page

Сарадња са Правним факултетом за привреду и правосуђе

Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду закључили су данас споразум о сарадњи. Споразумом се регулише сарадња у свим областима научне, истраживачке, пројектне и едукативне делатности које буду оцењене као комплементарне са становишта обе институције.

Сарадња ће се развијати у циљу преношења знања и искустава путем спровођења заједничких научно-истраживачких пројеката у области људских права, стручних скупова, едукативних и промотивних активности за стручну и ширу јавност, издавачке делатности, као и организовањем практичне наставе за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

По речима потписника Споразума проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и проф. др Марка Царића, декана Правног факултета за привреду и правосуђе, сарадња између ове две институције требало би да допринесе унапређењу знања студената у области људских права. Са друге стране, очекује се да ће сарадња допринети томе да сврха постојања, начин поступања и искуство у раду Покрајинског, али и других заштитника грађана, стручној и широј јавности буду представљени у ширем контексту институционалних механизама за остваривање, заштиту и унапређење људских права.

Данашње потписивање Споразума први је у низу овогодишњих корака усмерених ка проширивању већ постојећег круга научно-истраживачких и образовних институција са којима ће Покрајински заштитник грађана – омбудсман сарађивати у циљу унапређења теоријског и практичног доприноса институција промовисању вредности људских права.