Please select your page

Студенти Правног факултета на пракси у Покрајинксом заштитнику грађана - омбудсману

Професор др Зоран С. Павловић, покрајински омбудсман, примио је данас студенате и студенткиње треће године Правног факултета Универзитета у Новом Саду који ће током наредне две недеље обављати практичну наставу у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

Практичну наставу у оквиру предмета Управно право овог семестра похађаће десеторо студената, како би се упознали с надлежностима и делокругом рада институције, као и правним оквиром њеног поступања. Програм практичне наставе студената и студенткиња Правног факултета спроводи се на основу Протокола о сарадњи закљученог 2013. године, а којим се студентима омогућава да стекну нова и провере стечена теоријска и практична знања из наставних предмета са Катедре за јавно право.

Студенти ће током тродневне праксе имати прилику да се упознају и са поступком по притужбама грађана и грађанки, да присуствују раду стручне службе са странкама и да за потребе студија анализирају одабране случајеве, односно предмете по којима је Покрајински заштитник грађана - омбудсман поступао.