Please select your page

Др Зоран С. Павловић нови покрајински омбудсман

Зоран С. Павловић, ванредни професор Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду, изабран је на данашњој седници скупштине АП Војводине за новог Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. За избор Зорана С. Павловића гласало је више од две трећине посланика, колико је, према Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском заштитнику грађана, потребно за избор новог омбудсмана.