Please select your page

Кампања "Улица није и не сме бити дом ниједном детету

Регионална кампања заговарања права деце уључене у живот и/или рад на улици „Улица није и не сме бити дом ниједном детету” данас је званично започела и у Републици Србији. Покренута у четири земље Балкана поводом 20. новембра, Светског дана детета, ова кампања има за циљ да подигне свест локалне заједнице о постојању деце која бораве на улицама града Новог Сада и да укаже на начине на које је овој деци потребно пружити подршку. 
Уводним излагањем на данашњој конференцији у новосадском Медија центру Анкица Драгин, сарадница у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману и једна од ауторки истраживања ове институције под називом „Дечје просјачењу у  Војводини” објављеног 2011. године, указала је не само на континуитет бављења овим питањем првенствено у Новом Саду, него и на разлоге због којих је важно бавити се овим специфичним питањем у области заштите права детета: 
„Пружање подршке деци која бораве, односно живе или раде на улици значајно је због тога што се већина њих у оваквој ситуацији нашла првенствено због лоших услова живота у сопственим породицама. Бежећи од занемаривања, злостављања, па и злоупотребе у кругу породице, ова деца улицу и групу вршњака којој се најчешће тамо придружују доживљавају као окружење које им, макар провремено, пружа физичку, а неретко  и материјалну сигурност. Међутим, без препознавања деце која живе и раде на улици од стране друштва и пружања системске подршке овој посебно рањивој групи деце, боравећи на улици она потенцијално постају жртве најгрубљих облика кршења људских права, укључујући и трговину људима.”  
О разлозима за покретање ове кампање, активностима намењенима деци која живе и раде на улици које су од тада спроведене у Граду Новом Саду, као и о истраживањима на ову тему која су до сада спроведена у Војводини, у име Екуменске хуманитарне организације, као једног од реализатора кампање у Републици Србији, говорили су директорка организације Тинде Ђенге Слифка и чланови пројектног тима кампање Немања Вранешевић и Тијана Видовић.  
Кампања „Улица није и не сме бити дом ниједном детету”, која ће трајати до 5. децембра ове године, спроводи се још и у Босни и Херцеговини, Македонији и Албанији, у оквиру Регионалне мреже за децу укључену у живот и рад на улици и уз подршку огранка међународне организације „Спасимо децу” (Save the Children) за Западни Балкан.