Please select your page

фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је у раду конференције „Укључивање уживо – ка инклузивној омладинској политици“, која је одржана 19. јуна 2018. године у Палати Србија у Београду, у организацији Београдског центра за људска права, Националне асоцијације практичара/-ки омладинског рада, Кровне организације младих Србије и Националне асоцијације канцеларија за младе, уз подршку Министарства омладине и спорта и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Овај догађај био је прилика за окупљање релевантних учесника у остваривању циљева Националне стратегије за младе 2015 – 2025, са јединственом идејом да је дугорочно и одрживо укључивање младих могуће кроз сарадњу међу партнерима са различитим надлежностима који заједнички обезбеђују младима, посебно из друштвено осетљивих група, приступ различитим услугама доступним у заједници. У расправи на тему недостајућих компетенција у спровођењу инклузивне омладинске политике и начина како их стећи, заменик омбудсмана Милан Дакић и саветница Жељка Продановић су говорећи о искуствима институције у овој области, посебно указали на кључни значај информисања и едукације младих, као предуслова уживања многих људских права, путем упознавања са институтима који обезбеђују њихову партиципацију у друштвеном и политичком животу, као и са постојећим механизмима за ефикасно остварење овог циља.

фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће у наредном периоду у сарадњи са омладинским организацијама са територије АП Војводине истражити проблеме са којима се млади суочавају приликом остваривања својих права, а који се тичу образовања, стручног усавршавања, запошљавања, здравља, безбедности и других питања.

Као први корак у овој активности, у понедељак 25. јуна 2018. године у Новом Саду, биће одржан састанак са представницима омладинских организација, на којем ће омбудсман упознати младе са својим радом и пружити им друге информације у области заштите њихових права.

Очекивани резултати састанака би били упознавање институције омбудсмана са радом ових организација и могућностима које нуде младима, затим умрежавање, сарадња и међусобна подршка током остваривања циља приближавања институције младима кроз различите активности, а током текуће године организоваће се слични састанци и у Сомбору, Вршцу и Кикинди.


вест11Студентима Правног факултета из Новог Сада, који су практичну наставу обављали у институцијама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, републичког Заштитника грађана и правосудним органима у Новом Саду, данас су у амфитетру Правног факултета свечано уручени сертификати.

Сертификати су уручени и студентима који су успешно реализовали програм Правне клинике за борбу против трговине људима и Правне клинике за заштиту животне средине, као и студентима који су учествовали у раду Центра за симулацију суђења Правног факултета у Новом Саду.

У име Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана сертификате студентима је уручила Анико Ширкова, заменица покрајинског омбудсмана.

 

 

 

 

 


греwиоПокрајински заштитник грађана – омбудсман, заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић и саветница Јелена Радуловић Гламочак, учествовале су 11.06.2018. године на презентацији радне верзије Извештаја из сенке о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција). Мрежа СОС Војводина предводила је коалицију организација цивилног друштва које су израдиле радну верзију извештаја. Циљ презентације био је да се радна верзија стави на увид заинтересованима, како би у наредном периоду извештај био унапређен и допуњен. Састанак је организовала Мрежа СОС Војводина уз подршку агенције УН Wомен и Делегације ЕУ у Србији.

Уз организације цивилног друштва, састанку су присуствовали представници државних органа и институција које спроводе мере и политике у областима кључним за примену ове конвенције у нашој земљи.


Фото


Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је на Међународном научном тематском скупу на тему “Правда по мери детета” који је одржан 06. и 07. јуна 2018. године на Палићу у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања у сарадњи са Правосудном академијом.

Научни скуп „Правда по мери детета“ окупио је стручњаке из осам земаља региона (Словеније, Хрватске, Румуније, Мађарске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије) који су представили своје радове објављене у истоименој монографији, а присуствовао је и велики број представника центара за социјални рад, судија, невладиних организација које се баве дечијим правима.

Учесници конференције су констатовали да има довољно простора да се унапреди положај деце у правосудном систему. Поред нормативног, веома је важно и да се у стварности положај деце учини бољим. Напори великог броја актера који се баве правима деце - од Европске комисије, ОЕБС-а, државних органа, судова и тужилаштава до невладиних организација, сведоче о настојању да се оно што је записано у законима преточи у стварност.

 


Јуче у Средњој стручној школи „Бранко Радичевић“ у Руми и Техничкој школи „Миленко Веркић Неша“ у Пећинцима Покрајински заштитник грађана – омбудсман, заменк за права детета Милан Дакић и саветнице Светлана Нешић Бајго и Жељка Продановић одржали су са ученицима едукативну радионицу о људским правима и правима детета под називом „Час људских права“.

Ученици су упознати са појмом, значајем и развојем људских права кроз историју, те нормативним, институционалним и функционалним механизмима њиховог остваривања, заштите и унапређења, а посебно је било речи о раду институције омбудсмана у области заштите права детета.

Ученици су кроз илустрације и вежбе упознати са четири основна принципа Конвенције УН о правима детета, након чега су покретане занимљиве расправе у којима су ученици износили своја гледишта и могућа решења за унапређене дечјих права. Истичући недостатак животног искуства као њихову највећу предност, која им омогућава да размишљају ван устаљених шема и калупа који су развили одрасли и да тако изналазе оригинална решења, представници омбудсмана апеловали су на ученике да у што већој мери „вежбају“ своје право да буду саслушани, да се информишу и слободно изражавају своје мишљење.