Please select your page

Упутства за новинаре

Поштоване колеге и колегинице новинари, захваљујемо Вам се на интересовању за рад институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. У жељи да узајамну комуникацију учинимо што ефикаснијом, у наставку наводимо неколико кључних информација значајних за Ваш рад и извештавање о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману:

Како нас можете контактирати?
Како заказати интервју?
Како заказати узимање изјаве?
Како и када затражити гостовање?
 • дтд По

  Адреса:

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Покрајински заšтитник грађана - омбудсман

  Булевар Михајла Пупина 25 /приземље/
  21000 Нови Сад
  Тел / факс: 021 487 41 44
  Имејл: office@ombudsmanapv.org

  Особе за контакт:

  Анкица Драгин, сарадница за односе са јавноšћу и програме сарадње 063/105 17 15
  Светлана Неšић Бајго, сарадница за истраживачки рад и односе са јавноšћу 062/205 895

 • Предлажемо Вам да захтеве за интервјуе насловљене на покрајинског омбудсмана или заменике и заменице у институцији поšаљете благовремено (најкасније 2 дана раније) и у писаном облику (имејлом на office@ombudsmanapv.org или факсом на 021 487 41 44). Молимо Вас да у Ваšем захтеву обавезно наведете следеће:

  • Ваšе име и презиме,
  • име медија за који правите интервју,
  • број Ваšег мобилног телефона,
  • (уколико сте се јавили факсом) Ваšу имејл адресу,
  • тема због које се јављате,
  • неколико реченица или теза о томе о чему бисте желели да разговарате са представником/цом Покрајинског омбудсмана (ПО), односно питања на која очекујете одговор,
  • датум објављивања интервјуа (односно време емитовања и трајања емисије),
  • евентуалне друге информације које сматрате значајним у контексту давања интервјуа од стране представника/ца ПО (нпр. да ли сте, осим од представника/цу ПО, на ову тему разговарали са јоš неким, ко је та особа, итд).

  НАПОМЕНА:

  Покрајински заšтитника грађана - омбудсман задржава право на ауторизацију текста интервјуа. Хвала на сарадњи.

 • Предлажемо Вам да захтеве за узимање изјава насловљене на покрајинског омбудсмана или заменике и заменице у институцији поšаљете благовремено (најкасније 1 дан раније) и у писаном облику (имејлом на office@ombudsmanapv.org или факсом на број 021 487 41 44). Молимо Вас да у Ваšем захтеву обавезно наведете следеће:

  • Ваšе име и презиме,
  • назив медија за који узимате изјаву,
  • број Ваšег мобилног телефона,
  • Ваšу имејл адресу,
  • тема због које се јављате,
  • неколико реченица или теза о томе о чему бисте желели да разговарате са представником/цом Покрајинског омбудсмана (ПО),
  • датум објављивања изјаве (односно време емитовања и трајања емисије),
  • евентуалне друге информације које сматрате значајним у контексту давања изјаве од стране представника/ца ПО (нпр. да ли сте, осим од представника/цу ПО, на ову тему узимали изјаве од јоš некога, ко је та особа, итд).

  Уколико се догоди да Вам је хитно потребна изјава у вези са дневно актуелном темом из области којима се Покрајински омбудсман бави, молимо Вас да се јавите на број 063 105 17 15.

  НАПОМЕНА:

  Уколико се ради о дужој изјави која се односи на специфичне области рада Покрајинског заšтитника грађана - омбудсмана или се тиче неке актуелне теме, Покрајински заšтитник грађана - омбудсман задржава право на ауторизацију текста у ком ће овакве изјаве бити објављене. Хвала на сарадњи.

 • Предлажемо Вам да захтеве за гостовања у Ваšим емисијама насловљене на покрајинског омбудсмана или заменике и заменице у институцији поšаљете благовремено (најкасније 2 дана уочи гостовања) и у писаном облику (имејлом на office@ombudsmanapv.org или факсом на број 021 487 41 44). Молимо Вас да у Ваšем захтеву обавезно наведете следеће:

  • Ваšе име и презиме,
  • назив медија на ком тражите гостовање,
  • Ваšу имејл адресу,
  • тема због које се јављате,
  • неколико реченица или теза о томе о чему бисте желели да разговарате са представником/цом Покрајинског омбудсмана (ПО),
  • датум, време емитовања и трајања емисије,
  • дужина / трајање гостовања,
  • адреса студија где ће се гостовање снимати,
  • у колико сати, односно колико раније представник/ца ПО треба да дође у студио,
  • да ли је током гостовања предвиђено укључивање гледалаца / слуšалаца,
  • да ли уз представника/цу ПО у емисији (у студију истовремено, пре или после сегмента о ПО) гостује јоš неко, ко је то и о којој теми ће говорити,
  • евентуалне друге информације које сматрате значајним у контексту гостовања представника/ца ПО у Ваšој емисији.

  По пријему Ваšег захтева неко од сарадника задужених за односе са јавноšћу ће Вам се јавити у најкраћем року. Хвала на сарадњи.